Handel

Systemy przez nas oferowane pozwalają kontrolować przychody i koszty firm handlowych. Realizują zagadnienia związane między innymi z zarządzaniem gospodarką magazynową, ofertowaniem, zamówieniami, cennikami indywidualnymi jak i finansami firmy.

Dzięki zastosowaniu oprogramowania firmy handlowe otrzymują:

  • kompleksowe informacje na temat kontrahenta w jednym miejscu
  • giax olsztyn przyspieszenie wprowadzania danych
  • automatyzacje procesu wystawiania dokumentów
  • eliminowanie ryzyka pomyłek
  • szczegółową ewidencje ofert oraz zamówień
  • bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań
  • możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa