• enova365 15.0.1

  Nowa wersja enova365 15.0.1

  W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy ustanawiającej dzień 12.11.2018 świętem państwowym i dodatkowym dniem wolnym od pracy zostały przygotowane wersje 15.0.1 i 14.5.4 zawierające zmiany dostosowujące algorytmy systemu enova365 do zmian w kalendarzu dni wolnych od pracy.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 15.0

  Nowa wersja enova365 15.0

  W wersji 15.0 na licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski. Wersja anglojęzyczna obejmie wszystkie moduły standardowe zarówno w wersji okienkowej i przeglądarkowej (html) oraz pulpity. Wersja 15.0 zawiera również nowe zestawienia księgowe, dostosowane do wielkości i typu jednostki, służące do przygotowania ustrukturyzowanych elementów sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej (e-Sprawozdania Finansowe). 

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • Nowa wersja enova365 14.5.3

  W dniach 27 i 28 sierpnia 2018r. Ministerstwo finansów zmieniło struktury dokumentów XML e-deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12). Poprzednie struktury są nieaktualne i próba wysyłki e-deklaracji przygotowanych wg starych wzorów kończy się komunikatem błędu o treści: 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd.

  Publikowana wersja 14.5.3 zawiera nowe schematy generowania wymienionych powyżej e-deklaracji oraz poprawki kilku błędów. Szczegóły dostępne są w ulotce.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 14.5.2

  Nowa wersja enova365 14.5.2

  Wersja 14.5.2 zawiera kilka poprawek, który zostały stwierdzone w wersjach poprzednich i zastępuje wersję 14.5.1.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 14.5.1

  Nowa wersja enova365 14.5.1

  Wersja 14.5.1 zawiera dodatkowe zmiany w zakresie dostosowania mechanizmów podpisywania e-Deklaracji i JPK do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 14.5

  Nowa wersja enova365 14.5

  Nowa wersja dostosowuje enova365 do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. w obrocie gospodarczym nowego modelu płatności podzielonej. Szczegóły wprowadzonych zmian dotyczących MPP znajdziecie Państwo w ulotce oraz w bazie wiedzy.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 14.4

  Nowa wersja enova365 14.4

  W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. W wersji 14.4 funkcjonalności te zostały rozszerzone o Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych oraz o możliwość anonimizacji serwisowej kopii bazy w przypadku potrzeby przekazania tej bazy do analizy do firmy Soneta lub jej Autoryzowanego Partnera.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 14.3

  Nowa wersja enova365 14.3

  W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Dodatkowo zostało udostępnione podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 14.2

  Nowa wersja enova365 14.2

  W enova365 14.2 udostępniamy nowe funkcjonalności, które  przede wszystkim związane są z dostosowanie działania systemu do ostatnich zmian przepisów podatkowych.  Najważniejsze z nich  dotyczą pojawienia się nowych wzorów deklaracji ZUS (ZUS-Z3 i ZUS-Z3a) oraz nowych wzorów zestawień do GUS. Bardzo ważną zmianą jest również dostosowanie systemu do generowania plików JPK do zmienionej struktury plików JPK_VAT(3)

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • RODO

  Sprawdź, czy do RODO powinna dostosować się Twoja firma

  Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wchodzi w życie już 25 maja. Do tej pory przedsiębiorcy w Polsce powinni dostosować swoje procedury do nowych wymogów. Aktualnie trwają również pracę nad dostosowaniem polskiego prawa do unijnych wymogów. 

  Czytaj więcej