• Cennik zakupu dodatków oraz wynajmu ASP

   

  Czytaj więcej
 • Nowa wersja enova365 1906.0.0.16575

  Wersja 1906.0.0 zawiera liczne nowe funkcjonalności oraz zmiany istniejących mechanizmów w poszczególnych obszarach systemu. Wersja numer 1906.0.0 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 1905.0.1

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 1905.0.1.16126

  Nowa wersja enova365 1905.0.1.16126

  Wersja 1905.0.1 zawiera liczne nowe funkcjonalności oraz zmiany istniejących mechanizmów w poszczególnych obszarach systemu. Wersja numer 1905.0.1 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 15.4.1.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania finansowe wersją 15.3 enova365

  W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XML.

  W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:
   - Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.
   - e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola "Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.

  Czytaj więcej
 • enova365 15.4.7033

  Nowa wersja enova365 15.4.7033

  Wersja 15.4.1 zawiera poprawki kilku błędów występujących w wersji 15.4 oraz nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami oraz mechanizmy wspomagające tworzenie korekty sprawozdania finansowego.

  Czytaj więcej
 • enova365 15.4.7010

  Nowa wersja enova365 15.4.7010

  Wersja 15.4 (15.4.7010) zawiera kolejną porcję funkcjonalności związaną ze zmianą przepisów w roku 2019. Wersja ta, głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Kadry i płace umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 15.3.6983

  Nowa wersja enova365 15.3.6983

  Nowa wersja enova365 zawiera kolejną porcję funkcjonalności związaną ze zmianą przepisów w roku 2019. Wersja ta, głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Księgowość umożliwiającym przygotowanie e-Sprawozdań.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 15.2.6954

  Nowa wersja enova365 15.2.6954

  Wersja 15.2.1. (15.2.6954) zastępuje wersję 15.2 (15.2.6949) z dnia 10.01.2019. Wersja ta zawiera zmiany dotyczące deklaracji ZUS i integracji z programem Płatnik oraz e-Deklaracji i wydruków deklaracji PIT.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Nowa wersja enova365 15.2.6949

  Aktualizacja enova365 zawierająca zmiany w deklaracjach ZUS oraz mechanizmy generowania e-Deklaracji PIT według nowych wzorów obowiązujących od 01.01.2019.
  Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych w wersji 15.2 znajdziecie Państwo w dołączonej ulotce i artykułach Bazy wiedzy.

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej
 • enova365 15.1.6925

  Nowa wersja enova365 15.1.6925

  Aktualizacja enova365 zawierająca nowy interfejs HTML oraz zmiany w deklaracjach CIT i PIT obowiązujące od 01.01.2019. Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych w wersji 15.1 znajdziecie Państwo w dołączonej ulotce i artykułach Bazy wiedzy. 

  Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej