Unicore - produkcja

Zarządzanie produkcją. Współpracuje z Enova, Sage Forte, Sage Symfonia.

 • Technologie Struktury materiałowe (BOM)

  Technologia produktu w Unicore Produkcja zawiera wykaz materiałów, półfabrykatów i operacji technologicznych niezbędnych do wytworzenia produktu. Jeden produkt może mieć wiele wariantów technologii obowiązujących, a do celów kalkulacji – struktury kalkulacyjne, które mogą zostać promowane do obowiązującej technologii. System pamięta zmiany w stosunku do technologii głównej jeżeli produkujemy wyrób na specjalne zamówienie.

  Do procesu technologicznego można włączyć rejestrację parametrów kontroli jakości i innych pomiarów laboratoryjnych. O zestawie cech opisujących technologię decyduje klient.

  Ma wszystko, czego potrzebuje nowoczesna
  firma z aspiracjami

 • Bilansowanie zapotrzebowania na materiały

  Do każdego materiału można zdefiniować dowolne zamienniki, również jednostronne. Każdy materiał ma domyślnego dostawcę.

  Generator zamówień podpowiada ile materiałów i od kogo należy zamówić aby zachować płynność produkcji na podany zakres dat. Inną opcją pracy jest zamawianie według najtańszego dostawcy albo według najkrótszego czasu dostawy (lead days).

 • Obliczanie terminu realizacji zamówienia

  Unicore Produkcja już na etapie wprowadzania zamówienia kalkuluje przybliżony termin realizacji całego zamówienia biorąc przy tym pod uwagę stany magazynowe wyrobów oraz czas potrzebny na wykonanie ilości każdego wyrobu umieszczonego na zamówieniu obcym.

  Czas jest wyliczany dla każdej pozycji, dzięki temu natychmiast widać, które pozycje są najbardziej czasochłonne. Bezpośrednio z poziomu zamówienia można wygenerować zlecenia na wykonanie odpowiednich ilości wyrobów.

 • Obliczanie planowanego i rzeczywistego kosztu wytworzenia.

  Szybka kalkulacja kosztów pozwala na określenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobu dla różnych wielkości partii. Uwzględniamy koszt robocizny, pracy maszyn, widełki cenowe zakupu materiałów.

 • Wspomaganie rozliczenia księgowego produkcji w toku

  Operacje księgowe związane z produkcją w toku są dokonywane bezpośrednio z modułu produkcyjnego i umieszczane są jako polecenia księgowania w buforze FK.

Unicore - produkcja

Zarządzanie produkcją. Współpracuje z Enova, Sage Forte, Sage Symfonia.