Unicore - pulpit menedżerski

Narzędzie pozwalające na błyskawiczną analizę wszystkich
obszarów działalności przedsiębiorstwa.
- dane z Enova, Sage Symfonia/Forte, Comarch, Insert – sprzedaż, zakup, zamówienia, magazyn, rozrachunki
- dane z Enova, Sage Symfonia/Forte, Comarch, Insert – rozrachunki, obroty i salda kont księgowych
- dane z Unicore Produkcja – zlecenia produkcyjne, rozliczanie i raporty produkcyjne

W dziedzinie produkcji program dostarczy m.in. raportów:

- wydajność według pracownika, zespołu, maszyny, zmiany,
- wydajność surowca w funkcji czasu, stanowiska, grupy produktów,
- wyliczenie minimalnych stanów magazynowych surowców, opakowań, etykiet , kartonów itd.. na podstawie analizy archiwalnych zapisów zużycia surowców
i sprzedaży gotowych produktów,
- surowce w magazynie: nazwa, numer surowca, numeru partii, termin ważności, cena netto, zużycie w zadanym okresie,
- koszty materiałowe produkcji:surowce, opakowania,
- koszty robocizny, koszty stałe,
- symulacja kosztu finalnego produktu w funkcji kosztów poszczególnych składników (cen surowców, kosztów robocizny, kosztów stałych, itd,
- alarm o osiągnięciu stanów minimalnych produktów, surowców, opakowań,
- koszty rezerw magazynowych surowców, półproduktów i produktów na dany dzień,
- raport reklamacji surowców i produktów,
- raport produkcji w toku

...