Handel

Systemy przez nas oferowane pozwalają  kontrolować przychody i koszty firm handlowych.  Realizują zagadnienia związane między innymi z zarządzaniem gospodarką magazynową, ofertowaniem, zamówieniami, cennikami indywidualnymi jak i finansami firmy.

Dzięki zastosowaniu oprogramowania firmy handlowe otrzymują:

giax olsztyn kompleksowe informacje na temat kontrahenta w jednym miejscu

giax olsztyn przyspieszenie wprowadzania danych

 automatyzacje procesu wystawiania dokumentów

 eliminowanie ryzyka pomyłek

 szczegółową ewidencje ofert oraz zamówień

 bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań

 możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa