Produkcja

Firmy produkcyjne dążą do zoptymalizowania wykorzystywania zasobów produkcyjnych, realizacji zleceń w określonym terminie oraz utrzymywania wysokiej jakości wytworów. W tym celu niezbędna jest analiza, ewidencjonowanie oraz rozliczanie wszelkich kosztów związanych z procesem produkcji.  Przed wyborem i wdrożeniem odpowiedniego rozwiązania przeprowadzamy wnikliwe analizy umożliwiające zautomatyzowanie takich procesów jak:

 harmonogramowanie produkcji

 zarządzanie przepustowością

 obsługa produkcji w systemie zintegrowanym

 powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,

 kalkulacja kosztu wytworzenia,

 definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,

 generowanie dokumentów magazynowych – zarządzanie magazynem surowców i produktów

 rozliczenia zamówień

 wnikliwe raportowanie

 

·