Usługi

Systemy zarządzania ERP skierowane do firm usługowych wspierają procesy pracy stosowane
w przedsiębiorstwach różnych branż. Dzięki prawidłowo zastosowanemu programowi Klient otrzymuje m.in.:

 Sprawne zarządzanie relacjami z Klientami

 budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami

 łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu

 archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami

 sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac

 przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów

 budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy

 określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania

 obsługa korespondencji seryjnej

 możliwość mailingów do zdefiniowanej grupy odbiorców 

 zarządzanie kontaktami z kontrahentami przez Internet za pośrednictwem indywidualnych kont dostępu.