Sektor publiczny

Sektor publiczny wymaga stosowania systemu, który daje możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe: rodzajową, zadaniową lub mieszaną.

Oprogramowanie enova 365 poza prowadzeniem księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, daje możliwość pełnego zdefiniowania klasyfikacji budżetowych wydatków, a także dochodów z uwzględnieniem części, działów, rozdziałów  oraz paragrafów. Dla każdej klasyfikacji budżetowej system enova365 umożliwia rejestrowanie planów budżetowych oraz ich zmian w formie decyzji.

Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

System enova365 dedykowany jednostkom budżetowym umożliwia:

 

 Prowadzenie księgowania wg klasyfikacji budżetowych

 Skrócenie czasu potrzebnego na zaksięgowanie dokumentów wg klasyfikacji budżetowych.

 Automatyczne przyporządkowywanie wg klasyfikacji budżetowej wpływów i wydatków

 Kwotowa i procentowa kontrola wykonania planów

 Tworzenie sprawozdań budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

 Przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych

 Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych

 Przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych

  Wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych.