Sektor samorządowy

System enova365 w sposób kompleksowy obejmuje wszystkie strategiczne obszary działalności jednostek samorządowych. Dzięki oprogramowaniu umożliwimy udoskonalenie poziomu jakości tych instytucji. Wdrażamy kompleksowe rozwiązania optymalizujące obsługę obywateli przez samorządy oraz podlegające im jednostki administracji lokalnej. Dzięki niezwodnemu systemowi umożliwimy szybką i sprawną obsługę spraw wewnętrznych, elektroniczną wymianę danych z obywatelami, a także stałe doskonalenie usług administracji. System dedykowany dla administracji samorządowej umożliwia:

 Planowanie monitorowanie i budżetowanie

 Zarządzanie procesami przetargowymi i zakupowymi

 Zarządzanie celami i efektywnością (jednostki, podjednostki, zasoby, majątek, procesy, projekty)

 Zarządzanie obsługą korespondencji i spraw obywateli

 Elektroniczna administracja dokumentów E-Deklaracje.