Archiwizator Azure: kopia zapasowa w chmurze

Dla firm, które korzystają z enova365 w ramach własnej infrastruktury IT udostępniona zostało rozwiązanie Archiwizator Azure, która pozwala na wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych zgromadzonych w systemie i ich wysyłkę do chmury MS Azure!

Zależnie od wybranego pakietu, archiwizacja danych może być wykonywana codziennie lub raz w tygodniu. Kopie danych są zawsze przechowywane i dostępne z okresu ostatnich dwóch miesięcy, zatem w razie potrzeby, przedsiębiorca może w dowolnym momencie, bez trudu, odzyskać wszystkie dane firmowe. Bezpiecznie i wygodnie.

 

Archiwizator Azure chroni dane biznesowe m.in. w sytuacjach:

– Awarii lokalnego serwera

– Kradzieży sprzętu firmowego

– Awarii u dostawcy serwerów zewnętrznych

– Pożaru czy zalania w biurze

– Działań nieuczciwego pracownika

– Pojawienia się wirusów w infrastrukturze IT firm

Jak to działa w enova365 Archiwizator Azure?

1. Archiwizator Azure wykonuje kopię bezpieczeństwa bazy danych i kopiuje ją na lokalny komputer.

2. Plik zostaje spakowany i zaszyfrowany przy pomocy wybranego przez użytkownika certyfikatu bezpieczeństwa.

3. Tak przygotowany plik wysyłany jest do chmury Microsoft Azure i zostaje umieszczonym w dedykowanym dla użytkownika kontenerze.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Dostęp do kontenera użytkownika jest szyfrowany i autoryzowany za pomocą mechanizmów dostarczanych przez Microsoft. Chmura Microsoft Azure zapewnia bezpieczeństwo przechowywania plików. Każdy wysłany backup przechowywany jest w 3 kopiach w 3 różnych centrach danych. W przypadku awarii bazy danych użytkownik na żądanie może pobrać wybrany backup z chmury na lokalny komputer i odtworzyć bazę danych.

 

Korzyści

Bezpieczeństwo

Zabezpiecza kluczowe dane firmowe przed nawet najbardziej nieprzewidywalnymi sytuacjami i chroni przedsiębiorstwa przed skutkami ich utraty

Stabilność

Dzięki szczelnym procedurom ochrony oraz dywersyfikacji centrów danych Microsoft Azure gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych kopii danych

Wygoda

Dzięki szczelnym procedurom ochrony oraz dywersyfikacji centrów danych Microsoft Azure gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych kopii danych

Chmura Microsoft Azure

Centra danych MS Azure gwarantują najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych. Bazy zapisywane są w kilku centrach danych, co eliminuje niemal do zera ryzyko ich utraty. Chmura MS Azure zapewnia również pełną prywatność danych, a na elementy ochrony składają się rozbudowane mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowanie. Instalacje i systemy są również systematycznie audytowane przez niezależne organizacje, czego poświadczeniem są certyfikaty takich standardów jak ISO 27001, spełniających wymogi prawa europejskiego i wytycznych GIODO.
Wybierz swój wymiar bezpieczeństwa